Usługi
Cennik usług (obowiązujący od 20.09.2013r.)
Poz. Rodzaj opłaty Opłata netto PLN Kwota VAT PLN Opłata brutto PLN
1 Opłata instalacyjna/aktywacyjna 24,39 5,61 30,00
2 Abonament miesięczny
Pakiet Podstawowy
25,00 5,75 30,75
3 Abonament miesięczny
Pakiet Rozszerzony
50,00 11,50 61,50
4 Zgłoszenie nieuzasadnionej awarii niedostępności usług świadczonych
przez MSK BIAMAN
25,00 5,75 30,75

Parametry usługi:
Pakiet Podstawowy - 50Mbit/s
Pakiet Rozszerzony - 100Mbit/s