FAQ
Pytanie 1. Jak odczytać adres MAC ?

Odpowiedź: uzyskanie adresu MAC (kliknij)
Pytanie 2. Czy istnieje możliwość zawieszenia świadczenia usługi? Jeżeli tak, to na jaki okres czasu ?

Odpowiedź: Tak. Świadczenie usług można zawiesić na okres do 3-ech miesięcy bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat. W celu zawieszenia świadczenia usługi :
  • należy osobiście stawić się w Biurze Obsługi Klienta MSK BIAMAN
  • lub przesłać drogą mailową (z adresu podanego w umowie) na adres internet@biaman.pl - odpowiednie oświadczenie do pobrania na stronie, w dziale Pliki.
Usługę można zawiesić w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być zawieszona. Należy pamiętać, że o dochowaniu terminu decyduje data dostarczenia oświadczenia do dostawcy usługi
Pytanie 3. W jaki sposób można rozwiązać umowę ?

Odpowiedź: W celu rozwiązania umowy należy osobiście stawić się Biurze Obsługi Klienta MSK BIAMAN wraz z dokumentem tożsamości i wypełnić odpowiedni formularz. Istnieje również możliwość przesłania wypełnionego formularza na adres Biura Obsługa Klienta MSK BIAMAN ul. Wiejska 45A p. 043, 15-351 Białystok, przy czym należy pamiętać aby taki formularz dotarł do BOK w terminie do ostatniego dnia miesiąca, bezpośrednio poprzedzającego miesiąc, z końcem którego umowa ma być rozwiązana.
Formularz do pobrania
Pytanie 4. Czy w przypadku zmiany pokoju w akademiku albo zmiany samego akademika muszę o tym poinformować ?

Odpowiedź: Tak. Do obowiązków Abonenta należy stawienie się osobiście (wraz z dowodem tożsamości) w BOK MSK BIAMAN i dokonanie zmian w umowie dotyczących miejsca świadczenia usługi. Zmiana pokoju jak również akademika nie powoduje konieczności wnoszenia ponownej opłaty instalacyjnej oraz żadnych dodatkowych opłat.
Pytanie 5. Czy istnieje możliwość zmiany adresu MAC w umowie ?

Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość, w tym celu należy stawić się w BOK MSK BIAMAN, wraz z dowodem tozsamości.
Pytanie 6. Mieszkam w pokoju w którym jest tylko jedno gniazdko, a Internet chcę mieć i ja, i mój współlokator/-ka. Co mam zrobić w takim wypadku ?

Odpowiedź: W takim przypadku obie osoby powinny na własny koszt zakupić switch do pokoju oraz podpisać oddzielne umowy na świadczenie usługi dostępu do Internetu.
Pytanie 7. Czy jest możliwość, aby usługa dostępu do Internetu, była świadczona w okresie wakacyjnym tj. od lipca do końca września ? Czy wiąże się to za jakimiś dodatkowymi opłatami ?

Odpowiedź: Usługa może być świadczona również w okresie wakacyjnym. Należy w tym przypadku zgłosić się w BOK MSK BIAMAN i poinformować o takiej sytuacji, ewentualnie napisać o tym w mailu lub tytule wpłaty, np "Opłata za sierpień". Korzystanie w okresie wakacyjnym nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami poza abonamentem.
Pytanie 8. Czy istnieje możliwość otrzymywania faktur VAT ?

Odpowiedź: Tak. Trzeba jednak złożyć w Biurze Obsługi Klienta MSK BIAMAN stosowne oświadczenie.