Kontakt
Dane teleadresowe

Centrum Komputerowe Sieci Rozległych
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a p. 043
15-351 Białystok
tel. 85 746 91 50
tel. 85 746 91 58 (Automatyczna Sekretarka)
fax. 85 746 91 56
internet@biaman.pl