Witamy
Miejska sieć komputerowa MSK BIAMAN, prowadzi działalność telekomunikacyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:
 • eksploatacji własnej światłowodowej sieci transmisji danych
 • świadczeniu usług dostępu do sieci INTERNET
 • świadczeniu usług transmisji danych, w tym międzynarodowej transmisji danych
 • świadczeniu usług dzierżawy łączy telekomunikacyjnych
Statutowym zadaniem sieci BIAMAN jest zapewnienie łączności sieciowej dla środowiska naukowego miasta Białegostoku i Białowieży. Od dnia 20 grudnia 1994 roku kiedy to Rektorzy sześciu wyższych uczelni podpisali porozumienie środowiskowe dotyczące budowy sieci komputerowej, MSK BIAMAN integruje społeczeństwo informacyjne. Uczelnie i jednostki naukowe wchodzące do rady użytkowników:
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
 • Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku
 • Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży